Lafora-näytteen otto 14.1.2021

Vuosikokouksessamme keväällä 2020 keskusteltiin mm. Lafora-geenistä, mikä aiheuttaa perinnöllistä epilepsiaa.  Jalostusjaosto suosittelee geeninäytteen ottamista, mutta asia jäi koronapandemian myllerrykseen. Joulukuussa Olavi Malmbegin aloitteesta päätettiin ottaa testejä tammikuussa 2021. Anne Vornanen lupautui organisoimaan näytteiden oton ja siihen liittyvät paperityöt. Suur-Savon Beagle ry järjesti 14.1. näytteenottamisen  Opa Muurikan toimipisteeseen Mikkelissä, avustajana näytteenotossa toimi Annamari Manner. Kovan pakkasen ja koronarajoitteiden vuoksi otettiin yksi koira kerrallaan sisälle sylkinäytteen ottamista varten. Näytteet otettiin nyt yhdeltätoista beaglelta ja Anne ottaa näytteen kahdelta muulta myöhemmin.  Suur-Savon Beagleyhdistys korvaa koiranomistajalle kustannuksista 30 euroa /näyte. Annelle suurkiitokset keskitetystä näytteenotosta.