KENNELPIIRIEN PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 1.4.2020 Voimassa 1.4.2020 alkaen
KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN
Piirin mestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja
mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän
saanut koira.
Saavuttaakseen mestaruuden palveluskoirakokeissa koiran tulee saavuttaa
koulutustunnukseen oikeuttava tulos.
AJANKOHTA
Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluimmin ennen
Suomenmestaruuskilpailuja. Saman koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain
samaan aikaan.
OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta
saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella
vakinaisesti asuva koiran omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen
vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan
koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi
kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.
Joukkuekilpailussa osallistumisoikeus määräytyy joukkueen asettavan yhdistyksen kotipaikan
kennelpiirin mukaan.
Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan
vuoden piirinmestaruuskokeessa. Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla valinta tai
karsintakoe Suomenmestaruuskilpailuun, osallistuu mestaruuttaan puolustava koira
täysivaltaisesti myös tähän valinta/karsintakokeeseen.
KARSINTA
Palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliitolla ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla sekä muissa
kokeissa kennelpiirillä on oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet
alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin koemuodon sääntöjen mukaisesti.
Karsintaperusteiden on täytyttävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
MUUT OHJEET
Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena määrittää
mestaruuden jakoperusteet jos useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.
MUUTOKSET
Muutokset näihin ohjeisiin tekee Kennelliiton hallitus.